Nieuwsflits

Stress en het gebroken hart

geplaatst op: 23-01-2018
Op donderdagavond 18 januari legde professor dr. Willem J. (Wijo) Kop aan een vol auditorium uit welk verband er is tussen stress en de fysieke gevolgen ervan. Stress is naar en dat chronische stress tot grote problemen leidt, daarvan was iedereen na een uur overtuigd, dankzij een helder verhaal van Wijo Kop.

De titel van de lezing doet menigeen aan liefdessmart denken. In een zaal vol pubers kon Kop niet om deze beeldspraak heen. Hoewel dit gebroken hart niet zijn grootste aandacht heeft, stelde hij wel dat het serieus genomen moet worden. Als liefde, of wat daarvoor door moet gaan, niet of niet meer beantwoord wordt, kan dat leiden tot grote droefenis. Die liefdespijn hoort op zich bij het leven, maar als die je twee weken verhindert enigszins normaal te functioneren, dan raadt Kop je aan toch maar naar je huisarts te gaan. Wees echter gerust: liefdesverdriet leidt zelden tot een hartinfarct.

'Dat is wel het geval bij andere stressfactoren,' vertelde Wije Kop ons. Stress is een homoniem: het is een woord dat zowel voor de oorzaak als het gevolg gebruikt wordt. Iets kan stress geven, de prikkel, en je kan stress krijgen, de reactie. Wijo Kop bedoelde verder in zijn lezing met stress de reactie en legde het verband met biologische gevolgen. Die kunnen op andere plaatsen en in andere tijden anders zijn, maar het zijn altijd ziektes. Wereldwijd staan nu hart- en vaatziektes op nummer een.

In de loop van een leven wordt het hart ouder en je ziet op latere leeftijd alle schadelijke gevolgen van een verkeerde levensstijl. Wijo Kop wil vooral weten hoe een gezond hart kan falen: het gebroken-hartsyndroom. In een onderzoek in 52 landen is aan mensen die een hartinfarct kregen gevraagd wat zij in de periode voor het infarct voelden. In een groot aantal gevallen was er stress aan vooraf gegaan.

Wijo Kop wil zoveel mogelijk objectieve gegevens verkrijgen door laboratoriumonderzoek, hoewel stress zich lastig in een laboratoriumsetting laat meten. Stressoren zijn niet heel eenvoudig na te bootsen en het is ook lastig, omdat stressoren niet bij iedereen hetzelfde uitwerken. Er zijn kwetsbaarheidsfactoren: de een is gewoon stressgevoeliger dan de ander, een zwakke economische positie maakt ook dat je eerder last hebt van stress.

Gelukkig zijn er beschermende factoren, maar die weet niet iedereen even gericht in te zetten. Stress verminderen is in elk geval belangrijk. Dat doe je door sociale steun van vrienden en familie. Professionele hulp is een optie. Optimisme werkt altijd en handig omgaan met stressfactoren ook: vermijd ze zoveel je kan. Zijn allerlaatste tip was: herevalueer een stressvolle situatie, bijvoorbeeld rotopmerkingen die iemand tegen je maakt. Ieder kind weet al hoe dat moet en laat scheldwoorden van zich afglijden met de woorden 'wat je zegt dat ben jezelf'. Wijo Kop raadde in feite hetzelfde aan: ga na over wie een rotopmerking iets zegt: over jou of over de spreker.

Extra foto's