Nieuwsflits

Online pesten. Pak het aan!

geplaatst op: 12-09-2017
In de week van 18 t/m 22 september doet De Nassau mee aan de week tegen het pesten. Ieder jaar organiseert de Stichting School en Veiligheid zo’n week. Dit jaar is het thema “Online pesten. Pak het aan!”

Online pesten is hetzelfde als pesten. Leerlingen maken geen onderscheid tussen online en offline. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het online ook om schelden, roddelen en buitensluiten, maar bij deze vorm zijn nog andere manieren: het hacken van accounts, het plaatsen van nare berichten uit naam van een ander of het ongevraagd verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel leerlingen van de basisschool als van de middelbare school krijgen hiermee te maken.

Doel van de week is online pesten tegengaan en een veilig (online) klimaat in de school bevorderen. Om dit te bereiken besteedt De Nassau tijdens en na de lessen aandacht aan het onderwerp.

Zo wordt in klas 2 en 3 tijdens de mentorles ingezet op de bewustwording van leerlingen. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Hoe gedraag je je op social media? Welk gedrag valt onder pesten? Welke grenzen dien je te respecteren? En wat gebeurt er wanneer je deze grenzen overschrijdt?

Verder kunnen docenten een workshop volgen waarin ze tools aangereikt krijgen om in de klas de online veiligheid te waarborgen. De “goedemorgen filmpjes” waarmee op onze school traditioneel de dag wordt geopend, zullen de hele week in het teken staan van het thema.

Ouders en school hebben elkaar nodig bij het tegengaan van online pesten. Kinderen die worden gepest vertellen dit vaak eerder aan hun ouders dan aan hun leraar. Kinderen die pesten verzwijgen dit vaak. Praat met uw kind over hun onlinegedrag. Misschien is deze week een mooie aanleiding. Meer informatie vindt u op : www.weektegenpesten.com/online-pesten/.