Nieuwsflits

Uitslagen bekend, toch verrassingen

geplaatst op: 13-07-2016
De havoafdeling van De Nassau is zo groot en het percentage van de geslaagden is in dit jaar zo hoog (94) dat er twee sessies moesten worden georganiseerd voor de plenaire bijeenkomst in het auditorium waar toch driehonderd mensen in kunnen plaatsnemen. Coördinator Yvonne Brosens leidde als trotse gastvrouw de avond. Na de plenaire bijeenkomst nam de mentor zijn leerlingen mee naar een lokaal voor een heel persoonlijke en vaak originele overhandiging van het diploma.

Er waren lovende woorden van de rector, terugblikkend op de prestaties van de leerlingen en vooruitblikkend naar hun toekomst. Ron Speetjens vermeldde ook de prachtige resultaten op het vwo, waar 98 procent van de kandidaten slaagde en op de mavo, met 92 procent geslaagde leerlingen.

Hans Teunissen, sinds dit jaar directeur havo, bood aan excellente leerlingen met een gemiddelde op de eindlijst van 7,5 of hoger het lidmaatschap van de Socrates Fellowship aan. Er waren nog meer bijzondere prestaties, die zelfs verrassend leidden tot de voordracht van twee gedichten door docent wiskunde Hans van de Moosdijk. Zie hieronder.

Decaan Judith van der Bunt zette de ouders die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het speeddaten met onze leerlingen in het kader van LOB in het zonnetje.

Daarna was er een fantastische borrel met vrolijke geslaagden, trotse familieleden en dankbare collega's. En dit alles werd uiteraard weer mogelijk gemaakt door het secretariaat en facilitaire dienst van de school.

Examenjaar 2016: zoveel talent dat - gelukkig maar toch ook helaas - de school verlaat.Beste Philline, 

Als ik jou een cijfer zou moeten geven, 
Dan zou ik afgezaagd kunnen zeggen “een tien” 
Want ik heb het afgelopen jaar zeker gezien. 
Dat dat is waar jij voor wiskunde naar bleef streven 

Misschien dan toch eerder een zeven? 
Het totaal aantal fouten dat je maakte tijdens je eindexamen. 
Enkel 7 van de 77 fout is nooit iets om je voor de schamen, 
Maar toch is het niet het cijfer dat ik jou zou geven. 

Ja, en nu weet ik het niet meer zo gauw. 
Een derde mogelijkheid zou kunnen zijn ‘negen’ 
Dat is het eindcijfer voor wiskunde dat je hebt gekregen 
Maar ook dit getal vond ik niet genoeg zeggen over jou. 

Want ‘gekregen’ heb jij je cijfer voor wiskunde niet. 
Je hebt er namelijk ontzettend veel moeite voor gedaan. 
En je toewijding voor school is mij zeker niet ontgaan 
Zo veel inspanning als jij toont is niet zomaar iets 

Jij hebt met je harde werken de zesjescultuur op z’n kop gezet. 
En daarom geef ik je iets dat je niet verwacht 
Ik geef je namelijk als cijfer een ‘acht’. 
Op z’n kant zegt die hoe ver jij kan komen met zo’n inzet 
Pagina-einde 
Beste Nienke, 

Toenemende daling, afnemende stijging of monotoon 
Maak ‘n relatieve cumulatieve frequentiepolygoon 
Gebruik daarna normaalwaarschijnlijkheidspapier 
Om het gemiddelde te bepalen van deze tabel hier 

Was het nou een combinatie, permutatie of faculteit? 
Ik kan het eigenlijk niet echt zeggen met zekerheid. 
Iets met ‘volgorde van belang’ of ‘herhaling is toegestaan’. 
Oh ja, de som- en productregel, denk ik nu net nog aan. 

Is deze functie lineair of exponentieel? 
Of misschien geen van beide? Weet ik veel. 
En nu moet ik met inter- of extrapoleren laten zien 
met een berekening wat er gebeurt bij t=19. 

Een functie plotten in de grafische rekenmachine 
Vervolgens Calc Zero om het nulpunt te zien 
Och nee, er staat los het op algebraïsch  
Dan moet je alles opschrijven, erg precies 
  
Helling, toenamediagram en differentie coëfficiënt 
Binomiale verdeling, CDF of PDF en het complement 
Boxplots, kwartielen, modus en mediaan 
En zo kan ik had ik nog even door kunnen gaan 

Het viel bij wiskunde A allemaal niet mee, 
Behalve voor Nienke, die haalde voor haar examen een 9,2 
Wat jij hier neer hebt gezet is boven iedere centrummaat 
Dus van harte gefeliciteerd met dit resultaat! 

Hans van de Moosdijk  
Extra foto's