Nieuwsflits

Keuzes en kansen in de wetenschap

geplaatst op: 04-02-2016
De jaarlijkse Wetenschapsdag voor de bovenbouw van het vwo van De Nassau op donderdag 4 februari gaf leerlingen wederom de kans om kennis te maken met de echte wetenschap en te kiezen uit lezingen over verschillende vakgebieden.
De dag werd voor iedereen geopend door oud-leerling Esther Maas, die binnenkort gaat promoveren op haar onderzoek naar het effect van verschillende therapieën bij chronische lage rugpijnen. Zij vertelde over de kansen die ze op De Nassau had gekregen en hoe ze later bewuste keuzes maakte om uiteindelijk een onderzoeksbaan in de gezondswetenschappen te verwerven. Inmiddels heeft het onderzoek aangetoond dat radiotherapie niet effectiever is dan fysiotherapie en wordt de eerste vorm van behandeling niet meer opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. Esther gaat binnenkort werken als onderzoeker in Vancouver.
De presentaties door wetenschappers over hun onderzoeksterrein waren zeer divers. Zo vertelde dr. Loes Gerringa, van het NIOZ, over haar ‘bipolair’ onderzoek. Bij geografen gaat het dan om onderzoek op de Noord- en Zuidpool. De leerlingen kregen een doorwrocht verhaal te horen over de verschillen tussen de polen, over de mogelijke stijging van de zeespiegel en over onderzoek naar ijzer in de oceaan. Er werden veel vragen beantwoord. Waarom is ijzer zo belangrijk? Hoe onderzoek je dit op een stalen schip? Hoe is het om drie maanden onderzoek te doen op Antarctica met een groot internationaal team? Kan je ongestoord een wandelingetje maken op de Noordpool?
Een andere lezing die leerlingen en docenten bijzonder boeide, was die over onderzoek naar de werking van het brein van adolescenten. Dr. Sandy Overgaauw van de Universiteit van Leiden toonde de werking van MRI en de toepassing ervan bij onderzoek naar empathie vanaf het tiende levensjaar. Sandy heeft na het havo eerst SPH gestudeerd en daarna heeft ze gekozen voor Pedagogische Wetenschappen en is onderzoeker bij de vakgroep Klinische Psychologie geworden. De leerlingen waren natuurlijk extra geboeid bij de filmpjes over en theoretische onderbouwing van risicogedrag, afwijzing en acceptatie. Zij kunnen hun ouders nu vertellen dat ze op zestienjarig leeftijd bepaalde keuzes móeten maken door een overactief beloningssysteem in de hersenen.
Verder was er die ochtend een lezing over de Eerste Wereldoorlog door medisch-historicus dr. Leo van Bergen, verbonden aan de VU te Amsterdam en auteur van het boek ‘Zacht en Eervol’. Niets menselijks bleek de soldaten aan beide zijden van het front in WO-1 vreemd. En bovenmenselijk was hun leed soms. Prof. dr. ir. Marcel Breeuwer van de TU Eindhoven vertelde over medische beeldopnameapparatuur (bijv. MRI) waarmee driedimensionale opnamen van het inwendige van het menselijk lichaam worden gemaakt. De gemeten signalen worden geanalyseerd en omgezet in beelden die vervolgens nog geïnterpreteerd moeten worden. Een heel andere kijk op de mens bood het verhaal van dr. Theo Krispijn van de Universiteit van Leiden. Hij beschreef het verhaal over de schepping van de wereld bij verschillende volkeren. Het volk Israël leefde temidden van vele volken, waaronder de Babyloniërs en Assyriërs, en nam op eigen(zinnige) wijze deel aan de cultuur van het oude Nabije Oosten. Aan de hand van vertaalde teksten en afbeeldingen maakte deze wetenschapper een vergelijking tussen de bijbelse en Babylonische opvattingen over het ontstaan van de wereld. Prof dr. ir. Willem van de Water van de T.U. Eindhoven liet zien dat de wind waait, ons niets kost en enorm veel energie in bevat. Die energie proberen we uit de wind te halen met een windturbine. Dit gaat nooit voor 100% gaat lukken en kan niet zonder lawaai plaatsvinden.
De wetenschappers benadrukten blij te zijn met de kansen die ze krijgen om hun onderzoek te mogen doen. En om wetenschapper te worden moet je als leerling en student ook op het juiste moment de juiste keuze maken. Deze dag leverde daar voldoende inspiratie voor.
Extra foto's