Nieuwsflits

Het Nieuwste Brabant

geplaatst op: 03-11-2014
’Brabant is slechts een idee, maar wel een verrekt goed idee.’ De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, liet afgelopen donderdag in de vierde Nassau Academielezing zien waarom Brabant zo bijzonder is in tijden van grote veranderingen.

Na de vertoning van een promotiefilmpje over innovatie in Brabant, met de soundtrack ‘This is where you belong’, wist het publiek meteen dat deze spreker zijn hart in Brabant heeft liggen. Hij roemde en passant de kwaliteit van leven in Breda en stelde dat onderwijs de achilleshiel van onze dromen is. Onderwijs is van groot belang voor het echte werk, de ontwikkeling van technologie. En Van de Donk vindt dat colleges geven of een lezing houden daar nog steeds bij past.

Onlangs verscheen een lijvig boekwerk met de titel Het Nieuwste Brabant onder redactie van Van de Donk. In dit werk wordt innovatie gekoppeld aan creativiteit en verbeelding en dan gaat het over mensen met hun hart in de hand. In zijn lezing schetste Wim van de Donk aan de hand van vele voorbeelden het Brabant in moeilijke tijden en op succesvolle momenten. Ook ging hij in op de rol van het provinciebestuur in verleden en heden. Thorbecke en De Quay hebben ons geleerd dat de provincie een bescheiden, maar toch zinvolle taak heeft. Zij mag de knopen doorhakken die de gemeentes gelegd hebben.

In tijden waarin zelfs de veranderingen veranderen kan Brabant een grote rol gaan spelen door de sterke eigenschappen van onze regio. Veerkracht, verbinding en verbeeldingskracht zijn ruimschoots aanwezig, maar ook noodzakelijk. Economie is namelijk geen foto, maar een film en om mee te kunnen is een goede strategie nodig. Ook in Breda en omgeving zal een strategie ontwikkeld moeten worden enerzijds gebaseerd op de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, maar ook met de agrarische wortels van de streek in gedachten.

In Brabant is er altijd een cultuur geweest van elkaar vertrouwen en wat gunnen en dit is belangrijk voor de meso-economie. Als je kennis kunt delen, vermenigvuldig je deze. Dit principe wordt onder andere door het succesvolle ASML omarmd. In de samenleving moet steeds gezocht worden naar verbinding en die is er in Brabant. Van de Donk noemt dit het maïzenagehalte van de maatschappij. Het is opvallend dat er veel familiebedrijven in Brabant overeind zijn gebleven en er is verbinding tussen stad en platteland, het zogenaamde stadteland.

Daarnaast heeft Brabant altijd veerkracht getoond. Na 36.000 ontslagen in de regio Eindhoven ontstond daar Brainport, een gebied met bijzonder veel innovatie en technologie. Daar worden nieuwe hoogwaardige producten gemaakt, maar men is wel zichzelf gebleven. Voor die innovatie is verbeeldingskracht van groot belang. In een goed cultureel klimaat worden de belangrijke vragen gesteld. Design en innovatie gaan in de regio Eindhoven dan ook steeds meer samen.

Kortom, overheid, bedrijfsleven en onderwijs vormen in Brabant een triple helix. En we kunnen grensverleggend denken, maar zijn geworteld. Dit is het geheim van het succes van Brabant.

Na afloop van de lezing mochten er vragen gesteld worden en de origineelste vraag werd beloond met een exemplaar van het boek ‘Het nieuwste Brabant’ uit handen van de wethouder, mevrouw Haagh. Die vraag werd gesteld door Arthur van Geel, leerling uit v5 en betrof de zorg voor mensen die in een isolement dreigen te geraken. Wim van de Donk gaf in zijn antwoord voorbeelden van ICT-projecten die op dat gebied een rol spelen. Een andere vraag over de overeenkomst van het profiel van de nieuwe burgemeester van Breda, de nieuwe trainer voor NAC en de nieuwe rector van De Nassau was ook niet moeilijk. Het gaat daarbij altijd om verbinding!

Extra foto's