Nieuwsflits

Nassau-select in havo 5

geplaatst op: 09-06-2014
Op woensdag 28 mei tekenden de heer Speetjens, afdelingsdirecteur havo en de heer Verlangen, directeur van de academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool een convenant voor Nassau-select.

Komend schooljaar gaan twintig leerlingen uit 5 havo met economie in het profiel een zestal colleges volgen die gegeven worden door docenten van Avans. De colleges staan in het teken van uiteenlopende onderwerpen binnen het economisch domein. Het programma heeft onder meer tot doel de onderwijsprogramma’s onderling beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast biedt Nassau-select voor de leerlingen een unieke kans om op een uitdagender manier kennis te maken met een economische studie om zodoende tot een meer verantwoorde studiekeuze te komen.