Nieuwsflits

In de ban van het valentijnsdictee

geplaatst op: 17-02-2014
Op 14 februari wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan Valentijn en de liefde. De commercie stort zich meer dan ooit op dit fenomeen. Er is echter ook een andere mogelijkheid om met dit onderwerp bezig te zijn. Op De Nassau in Breda combineerde men liefde met spelling.

De hele school, inclusief schoolleiding, docenten en niet-onderwijzend personeel, onderwierp zich een uur aan een dictee met het onderwerp Valentijnsdag. Vrijwel iedereen boog zich over min of meer lastige spellingkwesties.

De beste leerlingen kregen uiteraard een prijs voor hun prestatie op hun niveau. De winnaars waren Floor Peeters, Paul Bliek en Jente Schoenaker uit respectievelijk klas 6, 3 en 2 van ons vwo. De beste prestatie bij de prominenten werd geleverd door Ron Speetjens, afdelingsdirecteur van de Nassauhavo met enkele fouten minder dan de beste leerling. En de heer Nefkens leverde een topprestatie als deelnemer van het onderwijsondersteunend personeel.

Maar uiteindelijk is het doel van het dictee meer aandacht voor taal en spelling in de hele school. En die aandacht was er volop door deze ludieke actie.

Vorig jaar maakte De Nassaupopulatie al een dictee over Sint-Nicolaas en er zijn plannen om volgend jaar ook bekende Bredanaars uit te nodigen voor een pittig dictee over hun eigen stad. Wie durft?