Nieuwsflits

Diefstal of hergebruik in Rome?

geplaatst op: 12-02-2014
De aanleiding om Fik Meijer op dinsdag 11 februari in het auditorium van De Nassau uit te nodigen was de Romereis van vwo-5. De bekendste classicus van Nederland gaf daar een mooi college over de ontwikkeling van het heidense tot het christelijke Rome.

Met een overdonderende hoeveelheid namen, data, plaatsen, feiten en veronderstellingen nam Fik Meijer de luisteraars mee door een paar eeuwen geschiedenis van het oude Rome. Het tekent hem dat hij geen moeite achterwege liet zijn publiek optimaal te informeren en tegelijkertijd bescheiden was in zijn verwachtingen. Hij sprak de hoop uit dat de leerlingen van vwo-5 door zijn voordracht op hun verkenningstochten door Rome volgende week een beetje oog zullen hebben voor de veranderingen, hoe de heidense symbolen geleidelijk zijn vervangen door de christelijke. 'Als je dat ziet, ' zei hij, 'heb ik niet voor niets gepraat.'

De zaal luisterde ademloos en Fik Meijer maakte de ingewikkeldste processen begrijpelijk. Hij begon in de achtste eeuw v.Chr. bij het Rome van de koningen op het Forum Romanum. Hij vertelde hoe op verschillende fora tempels, basilica's, triomfbogen, standbeelden en theaters getuigden van de grootheid van de leiders van het Romeinse Rijk.
Toen het heidense Rome aan het einde van de tweede eeuw verzwakt raakte door aanvallen en ziektes, ontwikkelde zich heel geleidelijk het christelijke Rome. De klassieke stad was na verloop van tijd niet meer dan een vage herinnering.

Maar na Fik Meijers verhaal weet je dat dat voor een deel schijn is. Van het klassieke Rome zijn namelijk nog veel sporen te zien, mits je enige kennis hebt van spolia. Het woord komt van het Latijnse woord spolium, dat buit of roof betekent. Bij spolia is er sprake van hergebruik -om het maar vriendelijk te zeggen- van de gebouwen en materialen van de roemrijke heidense voorgangers. De christelijke leiders gebruikten die roofbuit voor eigen eer en aanzien.

We zijn allemaal behoorlijk jaloers op de gelukkigen die naar Rome gaan. Mede dankzij deze ongelofelijk informatieve avond zullen zij de echo's van het klassieke Rome ervaren. Paul Lemmens en Ferdinando Bagnato zullen als begeleidende historici het inlevingsvermogen en de kennis versterken, waardoor voor onze leerlingen het oude Rome herrijzen zal in het Rome van nu.

Extra foto's