Nieuwsflits

Spierballen groeien niet door spinazie

geplaatst op: 15-01-2014
Op donderdag 16 januari volgden de leerlingen van de bovenbouw van het vwo niet de lessen volgens het gebruikelijke rooster, maar zij kregen colleges van universitair docenten. Ze konden kiezen uit colleges over de verschillende aspecten van farmaceutisch onderzoek, duurzame energie, kunstmatige intelligentie en archeologie.

Indiana Jones is geen archeoloog

De rode draad door de dag heen was het leren wetenschappelijk te denken en het opzetten van onderzoek. De leerlingen kregen een inzicht in archeologische werkzaamheden en zagen door een college van Diederik Meijer over zijn opgravingen in bijvoorbeeld Kurdistan dat dat heel wat meer inhoudt dan wat Indiana Jones laat zien in de film.


Van vertaler tot Tetriskampioen

Een andere universitaire docent uit Leiden, Walter Kosters, gaf een college over kunstmatige intelligentie. Allereerst liet hij de vwo ‘ers nadenken over het verschil tussen de mens en de computer. Daarna liet hij verschillende toepassingsmogelijkheden zien. Kunstmatige intelligentie is aanwezig in vertaalprogramma’s, aanbevelingsprogramma’s als IMDb, games en zelfs in de medische wetenschap door middel van tomografie. Ook in spelletjes als nonogrammen en Tetris kun je werken met principes en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Kosters belangrijkste boodschap voor de leerlingen was echter dat ze zeker moeten gaan studeren en zich daarop goed moeten voorbereiden.

Water en vuur

Het mooiste zou zijn als we de natuur konden nabootsen. Marc Koper vertelde in zijn voordracht hoe we energie uit zonlicht kunnen winnen, denk maar aan zonnepanelen. Wat we nog niet goed kunnen, is het teveel aan energie dat op deze manier wordt verkregen, opslaan als brandstoffen. Samen met zijn collega’s van het Leiden Institute of Chemistry zoekt Koper een oplossing voor dit probleem. Ze geloven daarbij het meeste in de theorie dat water zonlicht kan opslaan en met behulp van een brandstofcel energie kan afgeven. Daarbij spelen elektrochemische reacties zoals katalyse en elektrolyse een grote rol.

Andere Soep

Adam Cohen, die werkt aan het Centre For Human Drugs Research en aan het LUMC had een speciaal onderwerp gekozen voor zijn gastcollege. Hij liet leerlingen nadenken over het invoeren van een nieuw medicijn. Hij had daarvoor een bijzondere aandoening in gedachten, namelijk de ziekte van te langzaam fietsen. Cohen stelde de leerlingen steeds vragen, waardoor zij kritisch gingen denken over het gebruik van EPO voor topwielrenners. Door een college over erythropeïne, hemoglobine, en onderzoeksresultaten naar VO2
Max-verhoging liet hij zien dat er geen enkel hard wetenschappelijk bewijs is geleverd voor de positieve werking van EPO bij topwielrenners. Wel toonde hij overtuigend aan dat EPO heel nare bijwerkingen heeft. De tragiek van Lance Armstrong is volgens hem ontstaan door niet wetenschappelijk gefundeerd ingrijpen het lichaam. Iets wat lijkt op andere soep maken.

Extra foto's