Aanmelding

De Nassau is een grote school. Wij hebben twee locaties.   
In totaal heeft De Nassau bijna 1750 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen. Wij hebben plaats voor 11 brugklassen.


Brugklas
In ons mavogebouw kunnen we maximaal 3 brugklassen mavo plaatsen. 
Op ons vwo-/havogebouw kunnen we 8 brugklassen plaatsen: vwo, tweetalig vwo (tto), vwo/havo en havo/mavo. 


Wij hebben de volgende brugklassen: klas 1 tto, klas 1 vwo, klas 1 vwo/havo, klas 1 havo/mavo en klas 1 mavo.
De basisschool geeft jou het advies mee welke opleiding het beste bij jou past.
Hierbij wordt gekeken naar je prestaties over de afgelopen jaren, het Leerlingvolgsysteem.

Je moet minimaal een mavo-advies (theoretische leerweg)van de basisschool hebben om je in te kunnen schrijven bij De Nassau.
De aannamecommissie bepaalt in welke brugklas je geplaatst wordt.

Kom naar de inschrijfavonden op ons gebouw aan de De La Reijweg 136 op dinsdag 6 maart 2018 (achternaam A t/m K) of woensdag 7 maart 2018 (achternaam L t/m Z) van 17.00-20.30 uur.
Je levert dan bij ons in:


  • Een ingevuld aanmeldingsformulier van De Nassau
  • Overdrachtsdossier basisschool met het schooladvies (diplomaperspectief en plaatsingsadvies).
  • Keuzeformulier van VO Breda

Natuurlijk kom je ook naar onze Open Dag op zaterdag 3 februari 2018. Je kunt dan ons mavogebouw aan de Paul Krugerlaan 2 bezichtigen en ons vwo-/havogebouw aan de De La Reijweg 136.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben samen afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Lees over de lotingsprocedure op www.vobreda.nl

Voor het aanmeldingsformulier 2018-2019: klik hier
Voor de aanmeldingsprocedure 2018-2019: klik hier
Voor het keuzeformulier van VO Breda: klik hier

Leerjaar 2 of hoger

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op De Nassau willen instromen, vindt plaats via de huidige school van de leerlingen. Deze kan de ouders informeren over de procedure die de scholen in Breda hierover hebben afgesproken.